Visionsrapport Slagelse Kommunes Kunstfond 2018

Slagelse Kommunes Kunstfonds arkiv

SOMEWHERE skal udarbejde en visionsrapport for Slagelse Kommunes Kunstfond. Visionsrapporten skal gennemgå Slagelse Kommunes Kunstfond og give en vurdering af samt en vision for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med kunstfondens samling af billedkunst.

Slagelse Kommunes Kunstfond er en udlånsordning af billedkunst. Samlingen er digitaliseret med henblik på at give åben adgang for udlån til alle kommunens borgere, kommunale og private institutioner og virksomheder. Samlingen rummer tæt på 1500 værker fordelt på malerier, grafik, keramik m.v. Samlingen er indkøbt gennem de sidste 40 år for kommunale midler i de tidligere Korsør Kommune og Slagelse kommune.

Visionsarbejdet forventes afsluttet primo 2018