Kunstprogram Nationalpark Skjoldungernes Land

Morænelandskabet i Nationalpark Skjoldungernes Land


SOMEWHERE skal udvikle et kunstprogram til Nationalpark Skjoldungerens Land, som er Danmarks fjerde Nationalpark og Sjællands første.

Kunstprogrammet udvikles i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommunes Billedkunstråd og Statens Kunstfond, som støtter udvikling af programmet.

Kunstprogrammet skal give bud på, hvordan kunst kan være med til at understøtte nationalparkens vision og indsatsområder og ikke mindst, hvordan kunst kan være med til at sætte menneskets forhold til natur, landskab og kulturarv til debat.

Som optakt til kunstprogrammet har SOMEWHERE afholdt en idéworkshop, hvor kunstnerne Jacob Kirkegaard, Marie Markman, Camilla Berner og Rune Bosse var inviteret til at byde ind med blikke på og tilgange til kunstens muligheder i nationalparkens fjord-, skov-, herregårds- og morænelandskab.

I forbindelse med udvikling af kunstprogrammet afholdt nationalparken og SOMEWHERE også et offentlig møde, hvor lokale aktører fik mulighed for at byde ind med historier, viden og know-how om området.

Kunstprogrammet forventes afsluttes medio 2018