Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017-2023

Nationalparkens dødislandskab nord for Ledreborg. Foto: Ole Malling

Somewhere har udviklet Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungerens Land, som er den første nationalpark i Danmark, der aktivt vil arbejde med kunst som del af deres første planperiode 2017-2023.

Kunstprogrammet er udviklet i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommunes Billedkunstråd og Statens Kunstfond, som støtter udvikling af programmet.

Kunstprogrammet giver bud på, hvordan kunst kan være med til at understøtte, fortolke og perspektivere nationalparkens indsatsområder og ikke mindst, hvordan kunst kan være med til at sætte menneskets forhold til natur, landskab og kulturarv til debat.

Som optakt til kunstprogrammet afholdt Somewhere en idéworkshop, hvor kunstnerne Jacob Kirkegaard, Marie Markman, Camilla Berner og Rune Bosse var inviteret til at byde ind med blikke på og tilgange til kunstens muligheder i nationalparkens fjord-, skov-, herregårds- og morænelandskab.

Der blev ligeledes afholdt et offentlig møde, hvor lokale borgere og aktører fik mulighed for at byde ind med historier, viden og know-how om området.

Kunstprogrammet blev offentliggjort september 2018 og har modtaget støttet fra Det Obelske Familiefond på 1.500.000, Friluftsrådet på 500.000 og 15. Juni Fonden på 100.000. Nationalparkens bestyrelsen støtter kunstprogrammet med 750.000.