Somewhere arbejder med kunst i byrum, landskab og byggeri. Vi producerer relevante og nytænkende kunstprojekter og bidrager formidlende og debatterende til diskussionen om, hvad offentlig kunst kan være i dag.

Samlet set er det vores ambition at indføre nye formater for, hvor kunst kan finde sted, sammen med hvem og inden for hvilken tidshorisont. Samtidig er det Somewheres ønske at arbejde for øget professionalisering, international netværksdannelse og vidensdeling inden for kuratering og produktion af offentlig kunst.

Somewhere rådgiver kommuner, institutioner, billedkunstråd m.v. og fungerer som kuratorer og initiativtagere til egne kunstproduktioner, formidlingsprojekter og debatarrangementer, der debatterer kunstens rolle og samfundsmæssige værdi i dag.

RÅDGIVNING
Som rådgivere tilbyder Somewhere udvikling af kunststrategier og kunstprogrammer, analyser, projekt- og processtyring, inspirationsoplæg samt facilitering af konkurrenceprogrammer og konferencer.

Kunststrategisk rådgivning og udviklingsarbejde bygger altid på grundig research og dialog, hvor historie, kultur, værdier og udviklingsmuligheder kortlægges, diskuteres og udfordres. Målet er en velformuleret strategi eller program, der kan anvendes som effektivt værktøj til etablering af samarbejder med fonde, investorer, beslutningstagere og samarbejdspartnere.

Ofte handler en kunststrategi eller et kunstprogram om, hvordan et givent steds situation kan forbedres eller udvikles og om, hvordan et langsigtet strategisk arbejde for implementering af nytænkende kunst af høj kvalitet sikres.

PRODUKTION
Somewhere arbejder ud fra den overbevisning, at kunst kan og bør stræbe efter at udfordre sit publikum, skabe engagement og debat omkring de spørgsmål, der optager os mest og forandre måden, vi oplever og forstår verden omkring os på. Men kunsten kan også vise vej til det, vi endnu ikke forstår eller ved, hvordan ser ud.

Derfor er nogle af Somewheres kunstproduktioner dybt engageret i samfundsmæssige problemstillinger eller introducerer nye perspektiver på aktuelle diskussioner og begivenheder, mens andre opsøger og undersøger noget mere afsides, poetisk og særegent.

FORMIDLING
Kunst bliver til i samspil med byrum, arkitektur og landskaber, men i høj grad også i udveksling med situationer og mennesker. Et kunstprojekts liv begynder derfor også for alvor i det øjeblik, hvor kunstneren går aktivt i dialog med lokalområdet og brugerne, eller når kunstneren forlader stedet, og værkets og brugernes udveksling begynder.

Alt for ofte underprioriteres formidlingen, når der produceres ny stedsspecifik kunst. For Somewhere er formidling en uadskillelig del af værket, og det er vores målsætning at sætte fokus på deltagelse og på kunstens værdi for brugerne på institutioner og i byrum. Derfor arrangerer vi workshops, guidede ture og holder oplæg for at udbrede kendskabet til offentlige kunstværker og invitere til samtaler om dens faldgruber og potentialer.