Somewhere arbejder med kunst i byrum, landskab og byggeri. Vi producerer relevante og nytænkende kunstprojekter og bidrager formidlende og debatterende til diskussionen om, hvad offentlig kunst kan være i dag.

Vores ambition er at indføre nye formater for, hvor kunst kan finde sted, sammen med hvem og inden for hvilken tidshorisont. Vi arbejder også for en øget professionalisering, international netværksdannelse og vidensdeling inden for kuratering og produktion af offentlig kunst.

Somewhere rådgiver kommuner, institutioner, nationalparker m.v., kuraterer egne projekter, udvikler formidlingsprojekter og debatarrangementer om kunstens rolle og samfundsmæssige værdi.

RÅDGIVNING
Somewhere tilbyder udvikling af kunststrategier og -programmer, analyser, projekt- og processtyring,  inspirationsoplæg samt facilitering af workshops, konkurrenceprogrammer og konferencer.

Kunststrategisk rådgivning og udviklingsarbejde bygger altid på grundig research og dialog, hvor historie, kultur, værdier og udviklingsmuligheder kortlægges, diskuteres og udfordres. Hvordan kan et givent steds situation forbedres eller udvikles, og hvordan sikres implementering af kunst af høj kvalitet. Målet er en velformuleret strategi, der kan anvendes som effektivt værktøj til etablering af samarbejder med fonde, investorer, beslutningstagere og samarbejdspartnere.

PRODUKTION
Somewhere arbejder ud fra den overbevisning, at kunst kan og bør stræbe efter at udfordre sit publikum, skabe engagement og debat omkring de spørgsmål, der optager os mest og forandre måden, vi oplever og forstår verden på. Men kunsten kan også vise vej til det, vi endnu ikke forstår eller ved, hvordan ser ud.

Somewheres kunstproduktioner er derfor både engageret i samfundsmæssige problemstillinger eller introducerer nye perspektiver på aktuelle diskussioner og begivenheder, mens andre opsøger og undersøger noget mere afsides, poetisk og særegent.

FORMIDLING
Kunst bliver til i samspil med byrum, arkitektur og landskaber, men i høj grad også i udveksling med situationer og mennesker. Et kunstprojekts liv begynder derfor også for alvor i det øjeblik, hvor kunstneren går aktivt i dialog med lokalområdet og brugerne, eller når kunstneren forlader stedet, og værkets og brugernes udveksling begynder.

Formidling underprioriteres ofte, når der produceres ny stedsspecifik kunst. For Somewhere er formidling en uadskillelig del af værket. Vores målsætning er at sætte fokus på kunstens værdi for brugerne i byrum, landskab og byggeri og at invitere til samtaler om den offentlige kunsts faldgruber og potentialer.