Somewhere tror på kunstens forandrende potentiale i bygninger, byrum og landskab. Vi arbejder for at indføre nye formater for, hvor kunst kan finde sted, sammen med hvem og inden for hvilken tidshorisont.

Vi producerer relevante og nytænkende kunstprojekter og bidrager formidlende og debatterende til diskussionen om, hvad offentlig kunst kan være i dag. Vi arbejder også for en øget professionalisering, netværksdannelse og vidensdeling inden for kuratering og produktion af offentlig kunst.

Som kuratorer og projektledere rådgiver, kuraterer og formidler vi kunst, der sætter varige aftryk.

RÅDGIVNING
Vores rådgivning bygger på grundig research og dialog, hvor historie, kultur, værdier og udviklingsmuligheder kortlægges, diskuteres og udfordres. Vi rådgiver kunder om, hvordan kunst kan forbedre eller udvikle et givent steds situation, og hvordan kunst af høj kvalitet kan implementeres.

PRODUKTION
Somewhere arbejder ud fra den overbevisning, at kunst kan og bør stræbe efter at udfordre sit publikum, skabe engagement og debat omkring de spørgsmål, der optager os mest. Vi kuraterer kunst, der kan forandrer måden, vi oplever og forstår verden på, og som også kan vise vej til det, vi endnu ikke forstår eller ved, hvordan ser ud.

FORMIDLING
Kunst bliver til i samspil med bygninger, byrum og landskab, men også i udveksling med situationer og mennesker. For Somewhere er formidling en uadskillelig del af værket. Vi formidler kunstens værdi for brugerne på stedet og inviterer til samtaler om den offentlige kunsts faldgruber og potentialer.