Kunst som medskaber af identitet, viden og miljø

I september 2016 slog Professionshøjskolen UCC dørene op for Campus Carlsberg – en ny, moderne campus, der er sammenlagt af ti institutioner og til daglig rummer ca. 10.000 studerende og 800 medarbejdere.

På Campus Carlsberg spiller kunst en fremtrædende rolle og fungerer som medskabende faktor i bestræbelserne på at skabe en ny fælles identitet og et nyt attraktivt og stimulerende studie- og læringsmiljø.

Carlsberg-byen-1-1

SOMEWHERE fungerer som kunstrådgiver for Professionshøjskolen UCC og har kortlagt den eksisterende samling af kunst, design og kuriosa samt udarbejdet kunststrategien.

Kunststrategien er bygget op omkring temaerne fortid, nutid og fremtid, der giver perspektiver på UCC’s og Carlsbergs historie samt på de udfordringer og muligheder, som de nye fysiske og organisatoriske rammer på Campus Carlsberg lægger op til. Rektor for UCC, Laust Joen Jakobsen, siger:

Vi stod over for en fusion af 10 uddannelsesinstitutioner, med rige kulturelle traditioner, der skulle finde en ny identitet i et fælles campusområde. Vi ønskede derfor, at kunsten skulle rumme flere forskellige tidsligheder: fortid, nutid og fremtid. Kunst kan både bære historier fra fortiden med sig, skabe fælles oplevelser i nutiden og pege mod fremtidens muligheder.
Kunst og læring er tæt knyttet sammen, fordi kunsten kobler overraskende elementer sammen og viser vej for eksperimentet. Vi vil gerne give plads til undren og nye refleksioner hos vores studerende, og vi har derfor set det som et vigtigt element i indretningen af vores byggeri, at vi også skabte plads til kunsten.

Kunstprojekter under UCC Campus Carlsberg

Kunststrategien er indtil videre realiseret med følgende kunstprojekter: Lasse Krog Møller Atlas UCC [-Mnemosyne you see see] og Vinyl -terror & -horror: Modulations in the horizontal mode