Public Enquiries er et kollaborativt forskningsprojekt mellem Marabouparken konsthall, Akademin Valand, Kerstin Bergendal og SOMEWHERE. Projektet tager sit udgangspunkt i billedkunstner Kerstin Bergendals arbejde og har specielt fokus på projektet PARK LEK (2010-2014). Marabouparken konsthall, Akademin Valand og SOMEWHERE har afholdt tre symposier i Stockholm, København og Göteborg, hvis formål var at undersøge de forskellige spørgsmål, som Kerstin Bergendal i flere årtier har aktiveret og udforsket. Symposierne danner baggrund for en publikation, der udkommer i 2017.

Den primære målsætning med Public Enquiries projektet er at sætte fokus på sociale kunstneriske praksisser, bl.a. tidsbaseret og midlertidig offentlig kunst, deltagerbaserede dynamikker, kritisk urbanisme og demokratiske processer samt nye former for lokal byudvikling, der sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle ”top-down” byplanlægning.


PUBLIC ENQUIRIES KØBENHAVN 28. JANUAR 2016

Public Enquiries Symposiet i København introducerede PARK LEK projektet og diskuterede socialt engagerede projekters evne til at opbygge betingelser for demokrati og aktivt medborgerskab. Tre oplægsholdere præsenterede forskellige perspektiver på demokrati, handlingens kraft, aktivistiske strategier og den utopiske idé om et frit offentligt rum for kommunikation.
Den efterfølgende fælles diskussion blev sat i gang af en række respondenter, som bidrog med perspektiver på de iboende mangler i samskabelses processer.

Oplægsholdere: Kerstin Bergendal (SE/DK), billedkunstner, Angelika Fitz (AT), Kurator, kulturteoretiker og forfatter, James Holston (US), Professor i sociokulturel antropologi ved University of California, Berkeley og Andrea Philips (UK), PARSE Professor of Art og forskningsleder på Valand Akademi, Göteborgs Universitet.

Respondenter: Judith Schwartzbart (DK), PhD Visuel Kultur og Performance Design, RUC, Kenneth Balfelt (DK), billedkunstner og Bik Van der Pol (NL) (Liesbeth Bik og Jos Van der Pol), kunstnerduo.

Læs programmet her

Se alle videoer fra symposiet i København her

PUBLIC ENQUIRIES STOCKHOLM 26. NOVEMBER 2015

Det første symposium blev afholdt i Sundbyberg, den lille kommune nær Stockholm, hvor PARK LEK projektet fandt sted. Talere og respondenter fokuserede på nyskabende kunstneriske praksisser, projekter og metoder, som udvikles uden for ”udstillingskomplekset” i virksomheder, offentlige organisationer eller som en del af sociale bevægelser og initiativer i civilsamfundet. Det er disse kontekster, der udgør udgangspunktet for de kunstneriske virksomheder, som ofte drives af de deltagende aktører. Men så snart kunsten forlader de specifikke kunstkontekster følges det ofte af diskussion om integritet og instrumentalisering. På symposiet diskuterede man derfor følgende spørgsmål: Hvordan motiveres, artikuleres og opretholdes kunstneriske praksisser udenfor kunstinstitutioner?

Læs hele programmet fra Stockholm her

PUBLIC ENQUIRIES GÖTEBORG 21. APRIL 2016

Det sidste symposium blev afholdt i Göteborg d. 21. april 2016. Symposiet så nærmere på, hvordan længerevarende midlertidige kunstprojekter har påvirket diskussioner om bæredygtighed, by- og kulturplanlægning, hvordan situerede kunstneriske praksisser kan fungere som undersøgelsesformer og forskning samt hvorfor sådanne kunstneriske praksisser er yderst relevante i dag.

Læs hele programmet fra Göteborg her

Se alle videoer fra symposiet i Göteborg her


PUBLIKATION

Publikationen Public Enquiries portrætterer og diskuterer socialt intervenerende kunstprojekter med udgangspunkt i billedkunstner Kerstin Bergendals projekt PARK LEK (2010 – 2014). Bogen kortlægger, hvordan PARK LEK transformerede lokalpolitiske byplanlægningsprocesser i et opsplittet område i Stockholm og præsenterer en række forskellige kontekstuelle læsninger af PARK LEKs betydning inden for den sociale vending som et eksempel på en kunstnerisk praksis, der agerer som mediator for øget lokalt demokrati og aktivt medborgerskab.

Public Enquiries udkommer foråret 2017 på Black Dog Publishing. Projektet er et samarbejde mellem Marabouparken konsthall (initiativtager til PARK LEK), Valand Akademi (Göteborg Universitet) og Somewhere. Redaktionsgruppen består af Mick Wilson (Valand Akademi), Helena Selder (Marabouparken konsthall), Stenka Hellfach og Ulrikke Neergaard (Somewhere).

Bidragydere: Kerstin Bergendal, Christian Bjørk, James Holston, Mary Jane Jacob, Andrea Phillips, Aleksandra Ålund og René Rosales og Helena Selder.