Forenede Fasaner – J&K / Janne Schäfer og Kristine Agergaard 2018

J&K/Janne Schäfer og Kristine Agergaards gavlmaleri Forenede Fasaner er et eksempel på, hvordan gavlmaleriet som genre kan fornyes. Maleriet er resultat af communityprojektet og performancen Forenede Fasaner – parade for Nordre Fasanvej, som blev skabt tilbage i 2016 i samarbejde med 15 forskellige foreninger og virksomheder fra det multikulturelle kvarter omkring Nordre Fasanvej. Paraden var et uafhængigt kunstprojekt, men også en optakt til og en motor, der generede deltagelse, socialt liv og visuelt materiale til videre bearbejdelse i gavlmaleriet.

Gavlmaleriet afspejler den rige kulturelle diversitet i området og bidrager samtidig til en fornyelse af gavludsmykningen som genre ved at lade produktionen tage afsæt i den borgerinvolverende performative proces og ved at anvende collagen som metode i skabelsen af billedmaterialet.

I udviklingen af billedmaterialet er kunstnerne gået tilbage til området og har i bogstaveligste forstand samplet fra byrummet og fra hvad de har fundet på og bag facaderne. I gavlmaleriet bliver arkitektoniske elementer, kulturelle symboler og objekter dermed reproduceret eller direkte overført til værket.

Forenede Fasaner er realiseret i samarbejde med Somewhere, Nordre Fasanvej Kvarteret i Frederiksberg Kommune og tilblivelsen er sket under ledelse af Virvar v. Raz Brandt i samarbejde med dekorationsmalerne Christine Bechameil, Liselotte Møller og Rebecka Gothen. Projektet er støttet af Frederiksberg Kommunes pulje til gavlmalerier, Nordre Fasanvejs Områdefornyelse og Statens Kunstfond.