Kunstprogram Tarup-Davinde I/S 2019

Statens Kunstfond har peget på Somewhere til at udarbejde et kunstprogram til Tarup-Davinde I/S. Selskabets formål er, i takt med den planmæssige udnyttelse af områdets råstofforekomster, at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene beliggende i Tarup-Davinde området.

Tarup-Davinde området er et enestående landskab i Danmark, og er beliggende sydøst for Odense. Området har via grusgravning forvandlet sig fra fladt landbrugsland til et sølandskab med 70 nye grundvandssøer.

Naturområdet ved Tarup-Davinde I/S er formet af mange års gravning efter råstoffer, og ændres og udvides hele tiden. Tarup-Davinde I/S opkøber løbende jord af de omkringliggende grusgrave, efterhånden som de tømmes for råstoffer. Når et nyt areal er opkøbt, genskabes jordlaget i området, så naturen igen kan flytte ind. Derfor præges landskabet i dag både af nyanlagte naturområder, der lige er blevet etableret, samt af ældre veltilgroede arealer.

Kunstprogrammet forventes afsluttet medio 2020.

Dronefoto af Tarup-Davinde grusgravsområde