Stibro mellem Musicon og Milen Roskilde Kommune 2019

Somewhere har i samarbejde med Urban Lan Nordic og Roskilde Kommune udarbejdet en foranalyse, to visionsworkshops og et inspirationskatalog, der skal give input til et kommende konkurrenceprogram for tværfaglige teams om en ny stibro henover Holbækmotorvejen mellem Musicon og Milen.

Somewhere har været med til at rammesætte kunstens rolle og at definere, hvilken rolle kunsten og kunstneren skal spille i det videre projekt. Statens Kunstfond har støttet forarbejdet med afsæt i ambitionen om at give kunsten en central plads i projektkonkurrencen.

Processens formål var bidrage til at få skabt en fælles fortælling, et stærkt ejerskab til projektet og en stærk vision for broen og den kulturelle akse, som broen indgår i. Gennem to visionsworkshops i sommeren og efteråret 2019 blev områdets naboer, borgere og lokale aktørers stemmer sat i spil, herunder bl.a. Ragnarok, Roskilde Festival, Museet for Samtidskunst, Dyrskuet m.fl.