Kunst- og Kulturstrategi Taastrupgaard 2020-21

I 2030 skal Kulturkvarteret være kendt som et sted, hvor alle kan skabe, deltage i og opleve kunst og kultur, der forbinder mennesker

Kulturkvarteret i Taastrup bliver udviklet frem mod 2030. Kulturkvarteret omfatter det almene boligområde Taastrupgaard og et nyt boligområde med private boliger. Kulturinstitutioner og en folkeskole med kulturprofil skal bidrage til at skabe en attraktiv og levende bydel, der er forbundet med det øvrige Taastrup.

Kunst- og kulturstrategien for Kulturkvarteret udstikker en retning og skaber et fælles udgangspunkt for de mange aktører, der bidrager til udviklingen af Kulturkvarteret i Taastrup.

Tre udviklingsprincipper og et inspirationskatalog skal bidrage til at udfolde visionen. Inspirationskataloget viser muligheder for, hvordan kommunale aktører, boligorganisationen, developere, professionelle såvel som frivillige kulturaktører, kunstnere, det private erhvervsliv og borgere kan udvikle og samarbejde om kunst og kultur i Kulturkvarteret.

Tre professionelle kunstnere har været inddraget i udviklingen af strategien:

  • Billedkunstner Kerstin Bergendal har afholdt en workshop med fokus på konflikter, løsninger og deltagernes ansvar i udviklingen af Kulturkvarteret
  • Kunstfotograf Fryd Frydendahl har skabt og vist et mangfoldigt portræt af det levede liv i Taastrupgaard i den stedsspecifikke udstilling TÆPPER
  • Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen har udviklet en ny performance, der inddrager 100 skoleelever i en rituel indvielse af Kulturkvarteret (udsat til 2021 pga. Covid-19)

Taastrupgaard er det ene ud af tre projekter i Realdanias kampagne BY I BALANCE inden for socialt udsatte områder. Statens Kunstfond samarbejder med Realdania i de to øvrige, Værebro Park i Gladsaxe og Stengårdsvej i Esbjerg. Læs mere her

Taastrupgaard i dag. Foto: KAB
Fremtidens Taastrupgaard. Rendering: Vandkunsten