Tingstedet af Gitte Juul 2021-23

”Vi vil bygge de bløde strukturer før de hårde – og vi vil etablere et laboratorie til kollektiv, eksperimentel læring”

Gitte Juul, kunstner og arkitekt

Tingstedet er et kunstprojekt, som kunstner og arkitekt Gitte Juul udvikler sammen med en gruppe brugere af Det Grønne Hjørne i Taastrupgaard. Tingstedet er et mikroskopisk nedslag i den store forandringsproces, der sætter fokus på det socialt samskabende og det biologisk cirkulære. Idéen trækker tråde tilbage til såvel lokal teglproduktion som global tradition for naturlige byggematerialer.

Naturens byggematerialer

Siden foråret 2021 har Gitte Juul undersøgt forskellige typer bageovne, talt med beboere om bagetraditioner i forskellige kulturer og skitseret på en pavillon, der er groet ud af beboernes drømme og idéer og er lokalt forankret – både i Taastrups jord og historie.

Selve pavillonens opbygning trækker tråde tilbage til den lokale teglproduktion. Den store ringovn på Hakkemose Teglværk i Taastrup har inspireret til pavillonens delvise runde form, brugen af ler som byggemateriale og brænding som produktionsform.

”Vi vil bygge de bløde strukturer før de hårde – og vi vil etablere et værksted til kollektiv, eksperimentel læring,” siger Gitte Juul, og fortsætter “I Tingstedet afprøver vi samarbejdsformer, bæredygtige byggemetoder og materialer, der er en del af naturens cyklus. Derfor bliver pavillonen bygget af træ, ler og mycelium. Dyrkning af mycelium og bagning af brød er to håndværksprocesser, der minder om hinanden. En organisme dyrkes, vokser og bages, for derefter at blive til henholdsvis elementer der kan bygges med, – eller brød, der kan spises.” 

Det Grønne Hjørne i Taastrupgaard

Det Grønne Hjørne forsyner beboere i Taastrupgaard med blomster, grøntsager, frugt og honning. Det er et sted, hvor det at grave i jorden har en kontemplativ og afstressende funktion.

Samtidig er det et sted for eksperimenter og for nye muligheder. Som eksempel har nogle beboere ønsket at arbejde med hydroponic, der er et system for bæredygtig udvikling af planter i vand, hvor den nødvendige næring fås fra fisk. Der bliver også eksperimenteret med Myceliumsvampe.

Det Grønne Hjørne er åbent for alle beboere i Taastrupgaard. De nuværende brugere ønsker, at flere beboere i Taastrupgaard bruger området. Samtidig ønsker de, at det bliver et samlingspunkt og et sted for produktion.

Gitte Juul

Gitte Juul er kunstner og arkitekt. Hun arbejder i feltet mellem arkitektur, byudvikling og kunstneriske processer.

En del af Gitte Juuls arbejde består i at udforske hvordan byudvikling undgår at afvikle eksisterende kvaliteter i udviklingsprocessen. Det gør hun gennem en veludviklet praksis af skræddersyede processer, der foregår direkte på stedet og i tæt samarbejde med lokalområdet. Denne ‘in situ’ arbejdsform bidrager til at fremkalde lokal viden om de steder og situationer, der undersøges og aktiveres.

Gitte Juul var en af drivkræfterne bag kunst- og arkitekturprojektet SOUP – sol over Urbanplanen (2008), har været kunstnerisk leder af Kontoret for Kunst i Byen i Ballerup Kommune (2011 – 2015) og har siden 2016 undervist 1. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole i byplanprocesser med afsæt i sagen om Stejlepladsen i Københavns Sydhavn.

Om Kysset

Over tre år fra 2021-2023 gennemfører AKB Taastrupgaard projektet Kysset, hvor beboere, forskere og kunstnere sammen skal udvikle nye fællesskaber, produkter og byrum, der sætter præg på Kulturkvarteret i Taastrup — et nyt byområde, der bliver udviklet frem til 2030. Kvarteret omfatter det almene boligområde Taastrupgaard, der står overfor en radikal forandring som følge af parallelsamfundsaftalen, og to private boligområder: Taastruphave og Selsmosekvarteret, der er på tegnebrættet.

Gennem billedkunst, teater og arkitektur skal tre forskellige projekter munde ud i nye fællesskaber og fælles produkter, som deltagerne viderefører. Sideløbende med kunstprojekterne udvikler forskere fysiske og organisatoriske prototyper for sociale bymodeller: bæredygtige rum og organiseringer, der er udviklet på baggrund af stedets brugeres viden og deres ønsker for områdets udvikling.

Det er ambitionen, at Taastrupgaard og området omkring bliver et sammenhængende, integreret Kulturkvarter i Taastrup, hvor borgere fra hele kommunen kan producere, deltage i og opleve kunst og kultur af høj kvalitet. Kysset skal bidrage til at udvikle en levedygtig, demokratisk og aktiv lokal kultur baseret på de ressourcer, interesser og behov, der er i området i dag.