Kunstprojekt ved minivådområde SEGES og Camilla Berner 2019-20

Somewhere producerer i samarbejde med billedkunstner Camilla Berner et kunstprojekt til et nyanlagt minivådeområde i Danmark. Kunstprojektet forventes realiseret i to tempi, sensommer 2020 og 2021.

Somewhere og Camilla Berner har sammen med chefkonsulent Flemming Gertz fra SEGES – Landbrug og Fødevare været på researchtur hos en række landmænd for at finde et egnet sted til kunstprojektet, som skal realiseres ved et af landbrugets nye miljøtiltag, minivådområder, som opfanger kvælstof fra markerne.

Kunstprojektet skal være med til at gøre opmærksom på problemstillinger, vi måske ikke tænker på til daglig. Hvordan er forholdet mellem land og by? Hvordan ser deres respektive landskabs- og landbrugsforståelse ud? Hvordan tænker vi på forholdet mellem udnyttelse og beskyttelse af naturen alt efter, hvor tæt vi har naturen på i hverdagen. Kunsten kan være med til at rejse spørgsmål, så vi undres på forskellige niveauer, og den kan sanseligt bevidstgøre om aktuelle udfordringer og måske åbne op for nye forbindelser og erkendelser på tværs af fagområder.

Somewhere har sammen med SEGES indsendt ansøgning til Statens Kunstfond, som har bevilget 150.000 kr. til realisering af kunst til et minvådområde. Kunstfonden har udpeget Camilla Berner. P.t. er SEGES og Somewhere i gang med at fundraise yderligere til kunstprojektet.

Følg med her på siden for informationer om kunstprojektets udformning og den endelige placering.

Camilla Berner ved et af de potentielle vådområder, som hun udvikler et kunstprojekt til. Foto: Astrid Dalum