Kunststrategi Københavns Professionshøjskole 2020

Kunst og artefakter skaber identitet, dialog og dannelse 

Københavns Professionshøjskole har en ambition om at skabe et attraktivt uddannelses- og læringsmiljø, der kan tiltrække og fastholde flere studerende. Det er derfor nødvendigt med en særlig indsats, hvor KP leverer høj kvalitet på en række områder, der er centrale for de studerende. Ud over det læringsmæssige er de fysiske og funktionelle rammer, det sociale og det byrumsmæssige af væsentlig betydning for nutidens studerende.

Kunst og artefakter er vigtige ingredienser i arbejdet med at indfri denne vision, og KP tror på, at kunst og artefakter kan være en vigtig drivkraft og et centralt omdrejningspunkt i processen. Det gælder både i de fysiske bygninger, i møderne mellem de forskellige fag- og forskningsområder, men også eksternt mellem KP og omverdenen.

Københavns Professionshøjskole har til formålet udarbejdet en kunststrategi som sætter rammerne for, hvordan KP vil arbejde med kunst og hvordan kunst kan understøtte den institutionelle strategiske udvikling.

Kunststrategi for Københavns Professionshøjskole 2020-2024 er udviklet af Somewhere i samarbejde med kunstrådgiver og billedkunstner Peter Holst Henckel. Kunststrategien beskriver vision, formål, strategiske grundgreb og metode for arbejdet med kunst på Københavns Professionshøjskoles mange adresser og velfærdsuddannelser.

Ann Lislegaard, Orakel – en animation, 2018. Donation fra Ny Carlsberg Fondet. Foto: Anders Sune Berg