Kunst- og Kulturstrategi Taastrupgaard 2020

Somewhere udarbejder i samarbejde med arkitekt Tyra Dokkedahl en kunst- og kulturstrategi til Taastrupgaard i Høje-Taastrup Kommune. Strategien er del af en større ambition om at transformere Taastrupgaard fra udsat boligområde til et Kulturkvarter. Kommunens ønske med kunst- og kulturstrategien, er at Taastrupgaard på sigt skal blive et nationalt fyrtårn for tværæstetisk kunst i offentlige rum.

Formålet med kunst- og kunststrategien er derfor at sikre en ambitiøs og koordineret indsats som genererer høj kunstnerisk kvalitet, hvilket er altafgørende for at lykkes med forandringen af området. Kunst- og kulturstrategien skal fungere som et stærkt værktøj som forpligter kerneaktører på visionen og puljer de fælles ressourcer i området. Strategien skal fungere som fælles retning for, hvordan kvarteret aktiveres tværæstetisk, hvordan der arbejdes med midlertidighed og hvordan der skabes permanente aftryk i de nye offentlige rum.

Strategien er støttet af Statens Kunstfond, Høje Taastrup Kommune og AKB. Strategien udvikles i samarbejde med Høje Taastrup Billedskole, Taastrup Teater m.fl., og de mange institutioner, foreninger og ildsjæle inddrages i strategiarbejdet.

Taastrupgaard er det ene ud af tre projekter i Realdanias kampagne BY I BALANCE inden for socialt udsatte områder. Statens Kunstfond samarbejder med Realdania i de to øvrige, Værebro Park i Gladsaxe og Stengårdsvej i Esbjerg. Læs mere her

Taastrupgaard i dag. Foto: KAB
Fremtidens Taastrupgaard. Rendering: Vandkunsten