Kunststrategi og handleplan Varde Kommune 2020-21

Ekstraordinær kunst skal sætte Varde Kommune på landkortet og styrke den lokale stolthed

Kunsten skal sætte Varde Kommune på landkortet og styrke den lokale stolthed. Det skal ske med kunst, der synliggør, aktiverer og perspektiverer den unikke vestjyske natur, historie og kulturhistorie i Varde Kommune.

Varde Byråds Kunstudvalg ønsker en kunststrategi, der understøtter Varde Kommunes vision “Vi i naturen” og det politiske fokus på kulturturisme, bosætning og lokal stolthed.

Strategien sætter en ambitiøs og visionær retning for kunsten i Varde Kommune. Den skaber synergi mellem de mange kunstinitiativer, der allerede sker i kommunen, og udstikker retningen for kommende kunstprojekter og begivenheder.

Det er hensigten, at kunststrategien vil inspirere de mange aktører på tværs af lokalsamfund, organisationer, fonde og forvaltninger, som bidrager til et aktivt kulturliv i kommunen.

I udviklingen af strategien er en række aktører blevet inddraget: udviklingsråd, turistorganisationer, kulturinstitutioner, kunstforeninger samt kommunale og private aktører. Strategien forventes færdig i april 2021.