Suveræn af benandsebastian 2022

Naturen mangler plads, og vi har brug for mere vild natur, hvor naturen er til på sine egne præmisser. Sådan har de centrale budskaber lydt i den naturpolitiske debat de seneste år. Grundloven er Danmarks forfatning og vigtigste lov, som alle andre love skal overholde. Den beskriver de grundlæggende regler for det danske samfund fordelt på 89 paragraffer.

Men hvor er naturens og det grønnes plads i det juridiske dokument – mangler naturen en plads i Grundloven? Det spørgsmål er centralt for  kunstnerduoen benandsebastians kunstværk Suveræn, der blev indviet på Grundlovsdag d. 5. juni 2022 i Herthadalen i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Herthadalen – demokratiets vugge

benandsebastian er krøbet ind under barken i Ledreborgs skove og har fundet frem til Herthadalen – et naturspot i hjertet af Nationalpark Skjoldungernes Land med en helt særlig betydning for vores kultur. Herthadalens historie begyndte i slutningen af sidste istid, da dødisen smeltede og efterlod en fordybning i landskabet. Senere blev området beklædt med skov.

De første danske Grundlovsmøder blev afholdt i Herthadalen. Fra 1854 og frem til 1940 valfartede tusindevis af folk fra København med tog og hestevogn for at sidde på skråningerne og lytte til politiske taler og debatter i Herthadalen, som lensgreve Christian Holstein og senere hans søn Johan Ludvig Holstein stillede til rådighed som samlingssted.

Med kunstværket Suveræn aktualiserer kunstnerduoen benandsebastian Herthadalens historiske betydning som samlingspunkt og vugge for dansk identitet og demokrati. Samtidig stiller installationen spørgsmålstegn ved naturens plads i vores kultur og dens mulige fremtidige rolle i den danske Grundlov.

Suverænitet – er naturen hvor tids konge?

benandsebastian vil med kunstværket reaktualisere Herthadalens oprindelige og særlige historie og gå i dialog om vores aktuelle forhold til historie, demokrati, kultur og natur. Før Grundlovens indførelse havde Danmark Enevælde. Her var suveræniteten i samfundet knyttet udelukkende til én person: Kongen.

Kunstværket består af 16 åbne montrer, der omslutter 16 af Herthadalens træer. Montrerne indrammer udvalgte træer, uden at hæmme deres vækst, og med tiden vil montrerne af træ forgå, mens træerne lever videre. Kun en enkelt montre står støbt i bronze. Hvert indrammet træ har en titel skrevet på et af Rigsfælleskabets fire centrale sprog: dansk, færøsk, grønlandsk og tysk. Montrerne er i deres bundplader indgraveret med en paragraf fra Grundloven, som er blevet ændret, så ordet ’Kongen’ erstattes med ordet ’Naturen’.

benandsebastian arbejder i deres kunstneriske praksis bevidst med værker, der ansporer tvivl. Når tvivl introduceres på en ellers etableret synsvinkel på historien, åbnes muligheden for at samtaler, diskussioner og ny historie vækkes til live. benandsebastian finder det relevant at spørge: Hvem har i dag status af at være suveræn, hvis ikke naturen?

Suveræn i kor

Det nye kunstværk bliver indviet med en korperformance skabt af benandsebastian i samarbejde med det islandske kor STAKA. Korperformancen iscenesætter en særlig version af H.C. Andersens digt ”I Danmark er jeg født” sunget på dansk, tysk, færøsk og grønlandsk. Den berømte sang, som mange mener er Danmarks uofficielle Nationalsang, begynder velkendt i normalt tempo på dansk, men med hvert nyt vers sænker koret farten og skifter til et andet sprog fra Rigsfællesskabet, hvilket fremkalder en dybere tidsfornemmelse, mens sangen gradvist smelter sammen med den omgivende skov.

Naturen som kurator

Suveræn er resultatet af et samarbejde mellem kunstnerduoen benandsebastian, Lejre Billedkunstråd og Nationalpark Skjoldungernes Land. Værket er skabt til Herthadalen og samtidig er værket en del af et større kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land udviklet i samarbejdet med rådgivningsbureauet Somewhere, hvor formålet er at understøtte nationalparkens indsatser inden for natur, kultur, friluftsliv og formidling.

Værket kan realiseres takket være Ledreborg Slot, som generøst har valgt at åbne Herthadalen for kunst.

benandsebastian, Suveræn, 2022, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Frida Gregersen