SOMEWHERE er udpeget af Statens Kunstfond til at udvikle en kunststrategi og et kunstprogram til Svendborg Kommunes områdefornyelse Liv i min By. Områdefornyelsen udvikler overgangszonen mellem bymidte og havn i Svendborg i perioden 2016 til 2020.

Liv i min By ønsker sig en visionær kunststrategi og et ambitiøst kunstprogram, der formulerer en sammenhængende og inspirerende vision for, hvordan kunst aktivt kan spille ind i områdets fremtid og identitet.

Processen er i gang
SOMEWHERE har i efteråret 2016 været på to researchbesøg i Svendborg, travet byen tynd, afdækket historien, kulturen, værdierne og fortællingerne og mødt byens mange kulturinstitutioner, forretningsdrivende og borgere. Vi har også afholdt en velbesøgt kultursalon om den kommende kunststrategi i forbindelse med SAK Kunstbygnings jubilæum. Her blev tankerne og processen bag arbejdet med kunststrategi og kunstprogram præsenteret og livligt diskuteret.

 

Den store viden fra Svendborgs borgere, som blev indsamlet på kunstsalonen er blevet implementeret i arbejdet med kunststrategien, som er under udvikling i samarbejde med Liv i min By.

Kunstprogrammet udvikles som et dynamisk website, der følger udviklingen og realiseringen af kunstprojekter til Svendborg. Kunststrategi og kunstprogram offentliggøres som et website ultimo 2018.

“Det er Liv i min Bys og SOMEWHEREs ambition med kunststrategien og kunstprogrammet at udvikle og realisere ambitiøse steds-og situationsspecifikke offentlige kunstprojekter, der sætter sig varige spor i den kollektive hukommelse og i oplevelsen og udviklingen af Svendborg. Frem for blot at skabe stillestående værker til udvalgte lokaliteter, skal kunstprojekterne som markante nedslag i området mellem bymidte og havn skabe nye forbindelser i byen – både fysisk og mentalt.

Kunsten skal være en sansemæssig og visuel vitaminindsprøjtning, men den må også gerne forstyrre, skabe kontrast, bringe det uventede ind og rykke ved vores forestilling om, hvem vi er. Den nye offentlige kunst til Svendborg skal både gribe fat i byens historie som søfarts- og havneindustriby og aktivere aktuelle problemstillinger og omsætte dem i nytænkende kunstværker, der gør os klogere på den verden, vi lever i.”

Kunst i min By – Kunststrategi til Svendborg