Vinyl –terror og –horrors svævende loftsskulptur Modulations in the horizontal mode hænger i passagen mellem Campus Carlsbergs to bygninger Karréen og Warehouse. Lydskulpturen er et af de to første kunstprojekter på Campus Carlsberg og er udviklet på baggrund af SOMEWHEREs kunststrategi til Professionshøjskolen UCC. Lydskulpturen refererer til teater, musik, billedkunst og arkitektur og dermed til en lang række af de fag, der undervises i på Campus Carlsberg.

Hver dag går hundredevis af studerende, ansatte og besøgende under den monumentale lydskulptur, når de bevæger sig fra den ene bygning til den anden. De to bygninger mimer henholdsvis Københavns karrébyggeri og et råt industribyggeri. Her i skæringspunktet mellem to arkitektonisk og funktionelt forskellige bygningskroppe møder fiktion og virkelighed, fantasi og hverdag hinanden i lydskulpturens blanding af dagligdagsgenstande, arkitektoniske materialer, lyde og stemninger.

Vinyl -terror & -horror om værket
Modulations in the horizontal mode er illusionen om to rum og rammen om en lydinstallation for koreograferede højttalere og hjemsøgte objekter, akkompagneret af stemningsfulde lydtableauer, der har sin egen hverdag og tidslinje og eksisterer sammen med hverdagen på stedet. Midt på gangbroen, er monteret en stål konstruktion – en firkantet ramme. På undersiden ses en smuk ornamenteret gipsstuk, med tilhørende rosette og en lysekrone. På oversiden ligger et massivt træ fodpanel, en dør med dørkarme og en trappe med tre trin, der hænger ud i luften fra dørens placering. Rammen opdeler gangbroen, hvor en naturlig etage opdeling ville have været og tegner omridset af et loft og et gulv ovenpå.

På rammen er monteret en række elementer, der er med til at skabe historien om de to fiktive rum, der opstår lige ovenover virkelighedens rum. Et standerur, en lampe, en kost, markerer det fiktive liv, der leves over hovederne på de mange studerende, som hver dag passerer værket og forhåbentligt undrer sig over de lyde, der møder dem. Knirkelyde, lyde af fodtrin, musik og meget mere. Ombyggede højtalere og interiør er udstyret med motorer og anden teknik til at udføre enkelte konkrete handlinger, der understøttes og kædes sammen af korte narrative lydsekvenser. Der opstår en abstrakt hjemlig situation udført i en minimal industriel æstetik, der understøtter ideen om Karréen og Warehouse, som er to af de store bygningskroppe på Campus Carlsberg. På samme måde som gangbroen er et “svævende” rum mellem disse to bygninger er vores bidrag et svævende mellemrum.

UCC og Statens Kunstfond har i fællesskab udvalgt kunstnerne. Værket er finansieret af UCC og Statens Kunstfond.