SOMEWHERE har rådgivet om valg af kunstner i forbindelse med omdannelse af skolegården på Amager Fælled Skole. Skolegården er blevet omdannet til en ny skoleskov og grøn oase, der omkranses af en åben ”kantzone” i form af betonmure i varierende højder og størrelser. Billedkunstner René Schmidt har til kantzonen udviklet 22 geometriske skulpturer med udgangspunkt i skolebygningens geometriske murstensrelieffer samt i litteratur af bl.a. den tyske biolog og filosof Ernst Haeckels Kunstformen der Natur fra 1900.

Omdannelse af skolegården bygger på et områdefornyelsesprojekt og er udviklet i tæt samarbejde mellem arkitekt Lene Nielsen fra Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, Nord Architects samt skolens elever, lærere og områdets naboer. Thing Brandt Landskab er totalrådgivere på projektet.

Skolegeometri af René Schmidt, 2015