”Der findes ikke en opskrift på succesfuld deltagelse. Ingen strategier eller nemme løsninger, du kan krydse af i en boks. Du er nødt til at slå lejr og begynde at arbejde på stedet med de mennesker og de omstændigheder, der er til stede.”

– Sådan lyder den hollandske kunstner Jeanne van Heeswijks anbefaling til deltagelsesbaserede processer i offentlige kunstprojekter. Anbefalingen er en blandt mange i inspirationskataloget om deltagelse og formidling i offentlige kunstprojekter, som SOMEWHERE i 2014-2015 udførte for Statens Kunstfond og Kulturstyrelsen.

Kataloget skal give bygherrer, kunstnere og lokale aktører inspiration til at sikre en fælles forventningsafstemning og planlægge processer for borgerrinvolvering og kommunikation, der passer til det specifikke sted, den kunstneriske metode og lokalmiljøet.

Kataloget er inddelt i to afsnit:

1) Deltagelse og medproduktion præsenterer eksempler på deltagerbaserede kunstprojekter, hvor en gruppe borgere sammen med en kunstner eller kunstnergruppe har skabt konkrete forandringer i et lokalmiljø, sat fokus på politiske og sociale problemstillinger eller kollektivt produceret et poetisk øjeblik. Fælles for disse – primært internationale – projekter er, at de som regel er forløbet over længere tid og har haft en langvarig effekt i det lokalsamfund, de udspiller sig i.

2) Forankring og formidling sætter fokus på kunstprojekter, hvor deltagelsen eller brugerinvolveringen har haft til formål at forankre kunstprojekter lokalt gennem borgernes aktive deltagelse og i nogle tilfælde medbestemmelse. Her er kunstnerens rolle ofte overtaget af en kunstfaglig formidler, der arbejder ud fra de samme metoder, som kunstnerne i de deltagelsesbaserede og medproducerende kunstprojekter.

Læs kataloget her: Kunsten at skabe forankring