SOMEWHERE launchede den 6. februar 2015 med seminaret UNEXPECTED JOURNEYS – New formats in Public Art. Seminaret præsenterede og undersøgte, hvordan gængse konventioner for sted, tid og deltagelse i offentlig kunst kan udfordres og fornyes.

Oplægsholderne til det velbesøgte seminar med 90 deltagere var: direktør for Situations Claire Doherty, kurator Joanna Warsza og den danske kunstnergruppe Wooloo. Debatten blev modereret af SOMEWHERE’s stifter Christian Skovbjerg Jensen.

Indblik i nye strategier
Offentlig kunst er et ekspanderende felt, der i disse år nyder stor opmærksomhed. Det stiller krav til kvaliteten og til at udfordre vanetænkningen inden for offentlig kunst, også i Danmark. Formålet med seminaret var derfor at give danske aktører inden for offentlig kunst et indblik i de strategier og koncepter, der ligger til grund for nogle af de banebrydende kunstprojekter, som i dag udfordrer traditionerne og tænker radikalt nyt.

Programmet for Unexpected Journeys – New formats in Public Art.